Mars voor het Leven Den Haag

De mars van 9 december jl. was qua opkomst een geweldig succes

 

De Mars voor het Leven 2017
De 25e Mars voor het Leven die op zaterdag 9 december werd gehouden te Den Haag kan een succes genoemd worden, vorig jaar liepen 5.000 mensen in stilte rond de regeringsgebouwen om op respectvolle manier aandacht te vragen voor de beschermwaardigheid van het leven en voor de nood achter de 30.000 abortussen die jaarlijks plaatsvinden in Nederland.

Dit jaar waren het er (geschat) tussen de 14.000 & 15.000 mensen die opkwamen voor het ongeboren leven, de wet wilsbeschikking, nipt-test & de Wet Wilsbeschikking (eigen keuze voor voltooid leven). Dit is een meer dan verdubbeling!Maar ondanks al deze wapenfeiten willen we onszelf niet op de borst slaan, zo God de zegen niet had willen schenken, we waren niets.

Het was jammer dat de burgemeester van Den Haag de protesten in de binnenstad had verboden, er restte ons niets anders dan een rondje rondom het Malieveld, en de kop en de staart van de protestmars ontmoeten elkaar doordat de eerste lopers al weer op het Malieveld arriveerden wijl de laatsten nog niet waren vertrokken.

Busvervoer verzorgd door Urk4Life

Net als voorgaande jaren regelde Urk4Life het vervoer vanaf Urk naar de Mars in Den Haag.

2 dubbeldekkers en 2 gewone bussen.

Vorig jaar waren er 145 gebruikers van het busvervoer, dit jaar ruim 250, ook hier een fikse stijging in het aantal deelnemers.
Het busvervoer werd afgelopen jaren gesponsord door verschillende bedrijven en was het busvervoer voor de deelnemers gratis, dit jaar werd een bijdrage van 5 euro gevraagd. Het geld dat na het afrekenen met de vervoersbedrijven overbleef is gedoneerd aan de Stichting “Schreeuw om Leven”!

 

 

Verbeter punten

We hadden dit jaar (net als voorgaande jaren) te kampen met koud en guur weer. tijdens het uitstappen en de start van het evenement miezerde het, verder bleef het de hele middag droog.

Na afloop van het evenement moesten de busreizigers uit Urk veel te lang (ruim anderhalf uur) wachten om in de behaaglijk warme bus te kunnen instappen: We hebben dit als een verbeterpunt voor de organisatie van het evenement! Er is ons beterschap beloofd.

Ook hebben we het verzoek ingediend aan de organisatoren van het evenement, om het evenement naar een gunstiger seizoen qua temperaturen en weersomstandigheden te verplaatsen! men kan dan als men moe word in het gras van het Malieveld gaan zitten om te rusten.

 

We hopen dat u (ondanks de lange wachttijd om weer te kunnen instappen) hebt genoten van het evenement en tijdens het vervoer naar huis weer op krachten bent gekomen.

Alle deelnemers Hartelijk Bedankt!

Organisatie Urk4Life