Op zaterdag 10 december 2016 word de Mars voor het Leven weer gehouden.

(voor de 24e keer)

 

Door middel van deze tocht wilden we:
– getuigen van diegenen die niet geboren mochten worden.
– mensen duidelijk maken dat abortus onrecht voor het kind is
– oproepen om abortus af te schaffen
– laten zien dat niets doen geen optie is
– elkaar en onze Pro-Life politici  ondersteunen en bemoedigen.

Net als voorgaande jaren vertrekken er ook nu weer bussen van Urk naar de Mars in Den Haag.
Het busvervoer werd afgelopen jaren gesponsord* door verschillende bedrijven en was gratis, dit proberen we ook dit jaar weer voor elkaar te krijgen.

*(mogelijk wordt ingeval van onvoldoende sponsoring in 2016 een collecte gehouden bij aanvang van vertrek om de kosten te dekken).

Om een impressie van de Mars te krijgen, kunt u een kijkje nemen bij de foto’s.