Zingen op de Dam

Op verzoek van Jeugdzolder® plaatsen we dit bericht.

Het lijkt wel op de bus naar de Mars voor het leven, al is het nu een bus om te gaan zingen voor het Leven.

Dit samen zingend getuigen doen ze op het Dam plein te Amsterdam.

Vertrek 23 december 18:00u

instap geld 5 euro, je krijgt dan ook iets lekkers.

Voor verdere informatie zie de website van Jeugdzolder.

Inschrijven en reserveren kan op:

Inschrijven zingen op de Dam

Ds. E. J. Terpstra

Ds. E.J. Terpstra heeft zich beschikbaar gesteld om als bus Coördinator  op te treden voor de bus voor het Leven van Urk4Life.

We willen hem bij deze hartelijk bedanken!

Ds. Terpstra zal de buscoördinator zijn van de bus die tevens een extra stop op de carpoolplaats te Lelystad, om de medereizigers uit Lelystad en omstreken aan boord te nemen.

We hopen en bidden dat het morgen en gezegende dag mag worden.

De mensen die thuis blijven wensen we ook een gezegende dag toe en roepen we op om in gebed bij ons te zijn.

 

Psalm 37:3-7

3. Stel heel uw vertrouwen op de Here
en doe wat Hij goedvindt.
Woon rustig in uw woonplaats
en zorg dat u in alles trouw bent.
4. Verheug u in de Here,
dan zal Hij u geven wat u nodig hebt
en waar u naar verlangt.
5. Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here
en vertrouw Hem.
Hij zal in alles voor u zorgen.
6. Hij zal u openlijk recht verschaffen
en uw oprechtheid aan het licht brengen.
7. Word stil voor de Here
en verwacht alles van Hem.

Stand van zaken

Momenteel zijn er ruin 190 aanmeldingen binnen en dat is ongeveer drie en een halve bus vol.

om de 4e bus vol te maken is er nog ruimte voor zo’n 40 a 50 personen.

Maar natuurlijk hopen we stiekem dat de laatste week zich nog velen zullen aanmelden, en we nog 1 of misschien 2 bussen moeten bijbestellen!

200 aanmeldingen is zo’n 1% van de Urker bevolking (20.000 inwoners).

Laten we de Mars voor het Leven, en het bus vervoer van Urk4Life van harte aanbevelen bij onze familieleden, vrienden en bekenden, broeders & zusters!

 

 

Elk ongeboren kind wordt wonderbaar door God geweven in de moederschoot, lezen we in Psalm 139. Het is een prachtig kunstwerk, van de grote Schepper, gemaakt op het veiligste plekje op aarde… Ooit, maar nu allang niet meer. De massamoord op dit ongeboren babyvolk moet stoppen. Zoals God ooit door Mozes tot de Farao zei: ‘Laat Mijn volk gaan…’ zo zegt Hij nu – zo stel ik me voor -: ‘Laat Mijn baby’s leven…’

Hoe zal er vanuit de hemel worden gekeken naar wat er in abortusklinieken gebeurt, in ‘de duistere oorden van het land’ (Psalm 74:20)? Mijn hart huilt, als ik hieraan denk. Is er op deze aarde een groter kwaad dan de vernietiging van – wereldwijd – meer dan 50 miljoen ongeboren kinderen, elk jaar weer? Nee, toch… De baarmoeder is verworden tot de meest gevaarlijke plaats op aarde. Nergens vallen zoveel slachtoffers. In ons land alleen al meer dan 30.000 per jaar.

Deze kinderen mogen niet geboren worden. Het levenslicht is hun niet gegund. Massamoord. Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Lees Psalm 139 maar eens, hoe mooi daar geschreven wordt over nieuw leven dat God in de moederschoot wonderlijk weeft. Ons leven is Zijn kunstwerk.

Het is walgelijk wat er in de abortusklinieken gebeurt, die verhullend gezondheidscentra worden genoemd. Wat moet zo’n ongeboren kindje een vreselijk lijden ondergaan als het wordt verbrijzeld. We zouden veel krachtiger op de bres moeten staan voor het ongeboren leven! Of hebben we ons er al bij neergelegd dat de strijd verloren is?

Ik heb buitengewoon veel bewondering voor mensen die geregeld bij abortusklinieken waken en bidden, in het verlangen ongeboren kinderen te redden. Dat zouden meer mensen moeten doen, als een getuigenis dat het leven heilig is.
Het bloed van alle geaborteerde kinderen roept vanaf de aardbodem tot God in de hemel. Laat we hier niet lichtvaardig over denken. We roepen Gods oordelen over ons heen door onze ongeboren kinderen op te offeren aan de goden van vrijheid, welvaart, gezondheid en luxe. Het zijn de hedendaagse mensenoffers! Wat kunnen we anders doen dan tot de Heere naderen en Hem vragen of Hij Zich over ons land wil ontfermen en onze zonden wil vergeven?

Enorm groot zal de schare zijn van alle kinderen die nooit geboren mocht worden. Geschat wordt dat er sinds 1970 zo’n 1,5 miljard ongeboren kinderen zijn geaborteerd, gedood, ruim 20 procent van de huidige wereldbevolking.
Ooit zullen de aborteurs alle kinderen weer terugzien die ze gedood hebben wanneer ze voor Gods rechterstoel zullen staan. Wat zullen ze dan een spijt hebben. Nu is er voor abortusartsen echter nog bekering mogelijk.
En ik weet het: veel vaders en moeders worstelen ermee dat ze ooit hun kindje hebben laten aborteren. Wat een wroeging, wat een spijt. Maar ook voor hen is er vergeving als ze door genade hun vertrouwen op de Heere Jezus leren stellen.

Wat een goed werk doen hulpverleners die deze mensen bij de hand nemen, met hen praten, hen begeleiden en hun laten zien dat er ook voor hen vergeving en hoop is.
Zal er in de hemel wel een plaatsje zijn voor deze kinderen die op de aarde niet welkom waren? Dat geloof ik zeker. De Heere Jezus zei immers: ‘Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’ (Lucas 18:16).

Dirk van Genderen

Inschrijving voor het busvervoer geopend

U kunt u weer aanmelden om mee te gaan met de bussen die door Urk4Life zijn gereserveerd.
As. zaterdag, 9 december staan er weer bussen gereed om u naar de mars voor het leven te Den Haag te vervoeren.
Gezellig met vrienden, familie of kennissen bijkletsen terwijl u comfortabel naar het Malieveld wordt gereden.

Omdat de organisatie dit jaar een grote opkomst* verwacht, wordt uitgeweken naar een nieuwe locatie: Het Malieveld.
Hier zullen op diverse locaties, toilet wagens worden gepositioneerd. Ook zijn er diverse grote schermen waarop alles goed te zien is.
ook zal er een groot paviljoen worden opgesteld van een grote Nederlandse carteraar, war u broodjes en diverse lekkernijen kunt verkrijgen.

* de wens is om dit jaar net zoveel mensen te kunnen verwelkomen op het Malieveld en de naar de mars voor het leven , als er jaarlijks prille levens worden geaborteerd.

Dus: wacht niet langer, meld u aan! en probeer ook zoveel mogelijk vrienden en familie te bewegen om ook mee te lopen tijdens deze stille mars in Den Haag.

Laten we als christelijk dorp opkomen voor het leven dat in de moederschoot wordt gedood.